Personvernerklæring – Barne- og Ungdomsteateret Tut & Kjør

Oppdatert 10.06.2018

1. Innledning

Barne – og ungdomsteateret Tut & Kjør tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte.
Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Barne – og ungdomsteateret Tut & Kjør samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Aktive skuespillere og foreldre må ha akseptert personvernerklæringen og ha betalt medlemskontingent for å delta i årets forestilling og for å være dekket av forsikringen igjennom teateret.
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.
Styreleder er hovedansvarlig for Barne – og ungdomsteateret Tut & Kjørs behandling av personopplysninger.

2. Formålet

Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å ivareta medlemsavtalen, kommunisere og gi oppfølging og service til medlemmer og andre personer tilknyttet Barne – og ungdomsteateret Tut & Kjør.
Medlemskap i Barne – og ungdomsteateret Tut & Kjør innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger som ved administrasjon av aktivitet, medlemskap, tillitsverv og som grunnlag for rapportering til offentlige myndigheter.

3. Rettslig grunnlag

Barne – og ungdomsteateret Tut & Kjør kan innhente og behandle personopplysninger med hjemmel i medlemsavtalen. Når en person frivillig melder seg inn i Barne – og ungdomsteateret Tut & Kjør har teateret lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger.
Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som ikke rimelig følger av medlemsavtalen skissert her, vil dette utelukkende skje med bakgrunn i innhentet samtykke fra deg.

4. Innhenting og behandling av personopplysninger

Personopplysninger innhentes i forbindelse med at en person melder seg inn i Barne – og ungdomsteateret Tut & Kjør som medlem, interessent eller på venteliste. Dette skjer via innmeldingsskjema på vår hjemmeside, eller ved kontakt med teateret. Det er frivillig å melde seg inn.
Vi kan også innhente personopplysninger i forbindelse med at en person melder seg som interessert i mer informasjon eller som deltaker til et av våre arrangement eller konkurranser. Dette skjer via løsningen for påmelding til arrangement. Det er frivillig å melde seg på våre arrangement.
Vi innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og e-post adresse.
Personopplysningene er kun tilgjengelig for styremedlemmer og andre nøkkelpersoner i Barne – og ungdomsteateret Tut & Kjør som har rettmessig behov for tilgang til disse. Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle med slik tilgang har samtykket til taushetsplikt.

5. Databehandler

Barne – og ungdomsteateret Tut & Kjør benytter StyreWeb som helhetlig løsning for organisasjonsdriften. Herunder innmelding, medlemsregister, arrangementer og Gnist. Det er inngått egen databehandleravtale mellom Barne – og ungdomsteateret Tut & Kjør og StyreWeb for å ivareta informasjonssikkerhet og dine rettigheter.
StyreWeb benytter ikke underleverandører, og personopplysninger lagres kun innenfor EU/EØS.

6. Sletting av personopplysninger

For å ivareta vår historikk blir dine personopplysninger lagret også etter avsluttet medlemskap.
Retten til å bli glemt gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Ta i tilfelle kontakt i henhold til kontaktopplysning i avsnitt 8.

7. Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13(2) bokstav d.

8. Kontaktopplysninger

Har du spørsmål til vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt.
Behandlingsansvarlig i Barne – og ungdomsteateret Tut & Kjør er Styreleder. Kontaktopplysninger til styreleder finner du på vår hjemmeside.