2001 – Gøy på landet (revy)

Forfatter: Bjørn Pedersen
Regi: Bjørn Pedersen
Koreografi: Herman Jørgenrud
Prosjektleder: Pål Corneliussen
Styreleder: Terje Sameien

Revyen ble skrevet spesielt til Tut&Kjør av Bjørn Pedersen, som også har laget stykkene ”Trolltider” (1998) og ”Tornerose” (1999).
Revyen inneholdt nye og klassiske sketsjer, sanger, en spesialskrevet Blakersang, rap-nummer (!), og mange flotte dansenummere.Dette var vår første revy, og dette var så gøy at det ga mersmak!
Revyen fikk meget god omtale i lokalpressen: ”Revysuksess” sto som overskrift på forsiden av Indre Akershus Blad.
Vi hadde 13 skuespillere i alderen 8 – 15 år. (+ et par skuespillere i 40-årene – Pål og Karin…….)
Med såpass få ble det et ekstra tett samhold. Det ble bare 15 øvinger på våren, med generell sang- og dansetrening og teaterverksted. På høsten ble det 18 intense revy – øvinger.
Vi arrangerte en meget vellykket overnattingstur for skuespillere og foreldre til Raufoss Badeland. Det ble samtidig avholdt informasjonsmøte og julebord, hvor vi opptrådte for hverandre med sanger fra revyen.

“Turbulente” tider:
Tut&Kjør gjennomgikk utskiftninger i styre og ledelse, og det ble endringer i opprinnelige planer. Økonomien var usikker i denne perioden. Vi kom veldig sent i gang, og revyen ble ikke ferdigskrevet (og hadde ingen tittel) før oktober 2001! Dette gjorde markedsføringen utfordrende. Vi er likevel svært fornøyd med besøkstallet på 540, nesten uten markedsføring. Mye ære til Bjørn og Herman som gjorde dette til den suksessen det ble!

Forestillinger:
Bruvollen ca. 540 besøkende