1997 – Jonas i Jungelen

Forfatter: Hogne Moe
Instruksjon: Morten Haug
Prosjektleder: Terje Sameien
Teaterledelse: Bjørn og Jane Hesthag
Musikk: Kristin Røst Wien

Et kjent stykke, som er populært og mye spilt. Dette var et rent barnestykke. På tross av dette deltok også våre tenåringsskuespillere med stor iver og innlevelse. Mange store prestasjoner fra store og små.Vi valgte dette året å dele de rollene som hadde mest å gjøre, slike at noen spilte annenhver forestilling. En pappa (Pål) lot seg også under sterk tvil overtale til å ta en voksenrolle. Dette året hadde vi også levende musikk til stykket, Kristin Røst Wien deltok fra Skolemusikken i Blaker. Vi organiserte oss for første gang med egen prosjektleder, og nye biter falt dermed på plass i det som etter hvert skulle bli en prosjektorganisasjon.

Arrangmenter og forestillinger:
Diverse visninger av Tut&Kjørs Danser og Sanger ca 750 besøkende

Forestillinger ca. 840 besøkende

Dette var siste året vi reiste rundt på skoler og opptrådte. Vi hadde forestillinger på Frogner skole, Auli skole, Sørum skole, Bingsfoss skole og Bruvollen. Det var veldig spennende, og veldig populært å være omreisende teater. Men vi brukte alt for mye ressurser på opp- og nedrigging og måtte ta en avgjørelse om heretter å spille på et sted.