1993 – Skogen lever

Forfatter: Tor Karset
Instruktører: Anita Dragseth, Jane og Bjørn Hesthag
Teaterledelse: Bjørn og Jane Hesthag, Anita Dragseth
 

Tut&Kjørs første forestilling! (Tut&Kjør startet opp høsten 1992.) Den første spede starten – mye måtte prøves ut. Vi hadde mye moro under forberedelsene, og når vi spilte denne forestillingen. Mye av grunnlaget ble lagt for det som skulle komme i senere år.
Dette var pionervirksomhet!
Mye har endret seg – men Tut&Kjørs filosofi er uendret siden 1993. Om dette kan du lese andre steder på hjemmesidene.